มาคุยงานด้วยพาเมียมาเย็ดด้วยนี่เล่นเอาซะคู่ค้าอิจฉาเลยแหม่