มาดูกันว่าเด็กหอเค้าเล่นอะไรกัน บอกเลยว่าหุ่นนี่เห็นแล้วน้ำเดินเลย