มาดูกิจกรรมในค่ายทหารกันบ้างแหม่เค้าฝึกเอวให้ทหารหญิงแบบนี้นี่เอง