มาดูทางบ้านเอากันบ้างนี่ดูๆจากวัยนี่คงม.ปลายกันอยู่เลยลีลานี่ช่างเกินวัยกันจริงๆ