มาดูliveเจ้าของนมคุณธรรมกัน น้องมันแกวนี่เองงบอกเลยว่าเด็ด