มาตรวจสุขภาพประจำปีโดนหมอปี้ตรวจภายในเลยทีนี้น้องแว่นครางยาวๆ