มาสอนพิเศษหรือมาหาเมียเพิ่มเนี่ย สอนอยู่ดีๆได้เมียเพิ่มเฉยเลย