มาสาธิตการออกกำลังกายให้ดูเสร็จก็สาธิตการเย็ดให้ดูต่อ