มาเที่ยวเอเชียซื้อหรี่ขึ้นมาเย็ดที่โรงแรมซะหน่อย แตกในอีกด้วย