มาเที่ยวไทยทั้งทีก็ซื้อหรี่ช่วยชาติหน่อยยหีนี่้เนียนใช้ได้เลย