มาเปลี่ยนเสื้อผ้ายั่วที่ปลายเตียงเลย โดนจัดไปตามระเบียบ