มีแฟนนนมใหญ่และกลมนี่มันดีจริงๆ เวลากระแทกนี่เด้งเป็นคลื่นเชียว