ยังจะมีอารมณ์เล่นอีก โดนเย็ดทั้งทีนี่ยังมีเล่นหูเล่นตาใส่กล้อง