รุ่นใหญ่หุ่นยังดีทางบ้านตั้งกล้องเย็ดส่งเข้าประกวด ลีลาแรงสัสๆ