ลูกผู้ชายตัวจริงต้องจับเบิร์นก่อนกระแทก ทำให้แฉะก่อนเสียบ