วัยรุ่นเด็กไทยเย็ดกันทางขึ้นบันไดสะพานลอยตอนกลางคืน