สงสัยจะเพิ่งรับงานใหม่ๆโดนกระแทกไปหน้านี่ทั้งเจ็บทั้งเสียว