สงสัยจะไม่ค่อยโดนแฟนกระแทกเข้าไปหลายชุดหน่อยนี่มีเกร็ง