สงสัยชอบซาดิสสิท่าให้แฟนมัดไว้เอาแส้ฟาดแล้วยังถ่ายเก็บไว้