สายซาดิสก็มีงานนี้บอกเลยว่าล็อคคอล็อคมือเย็ด ไม่ต้องให้ขัดขืนเลย