หมอสาวให้คนไข้ทดสอบยาเร่งควยแถมให้สาธิตกับตัวหมอเองอีก