หรี่ค่าตัวสูงมาบริการให้ถึงที่ ไอ้อ้วนเงินถึงก็จัดได้เลย