หรี่ญี่ปุ่นนี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆฝรั่งมาเที่ยวแล้วติดใจ