อยากโดนกระแทกดีนัก ได้โดนสมใจอยากเลย ครางกระเส่าเชียว