อยู่ดีไม่ว่าดีมายั่วพี่ถึงในห้องเลยนะน้อง ต้องจัดให้เข็ดเลย