อยู่นอกบ้านเย็ดเพื่อนร่วมงานอยู่บ้านเย็ดเมียต่อ มีแต่ได้กับได้