ออฟหรี่กลับมาเย็ดที่ดรงแรม รุ่นใหญ่ทั้งทีก็ต้องใส่ชุดไรมาเสริมหน่อย