คำเตือน เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปเท่านั้น!

อาจารย์สอนอยู่แล้วไม่ฟังต้องล่อให้เสียซักน้ำนึงหน่อย