อาจารย์สอนอยู่แล้วไม่ฟังต้องล่อให้เสียซักน้ำนึงหน่อย