อ่านหนังสืออยู่ๆดีๆจู่ๆก็มายั่วมาขย่มล่อทุกท่าที่คิดได้เลย