อ๊อฟเด็กกลับมาเย็ดที่ห้องแล้วให้เพื่อนถ่ายให้จ่ายไปเยอะต้องแตกใน