เกาหลีพาแฟนเข้าโรงแรมต่างจังหวัดโดนซอยช้าเบาๆไปหน้าฟินส์ไป