เก็บบรรยากาศควันหลังงานสงกรานต์มาฝากงานนี้มีแก้นมโชว์ด้วย