เข้ามาเห็นหลานกำลังช่วยตัวเองก็จัดสนองให้ซะเลยแตกในชัดๆระดับ HD