เจ้านายจับเลขาสุดหุ่นXขึ้นเก้าอี้ก่อนเลียให้แฉะก่อนแล้วค่อยกระแทกเต็มๆ