เด็กชมรมว่ายน้ำนี่มันหุ่นดีจริงๆต้องพากลับมาจัดที่บ้าน