เด็กมัธยมทางบ้านเล่นกับปากกาสอดเข้าออกรัวๆเลย น่าเอาของจริงให้ลอง