เด็กมันอยากแต่ก็ไม่อยากให้ยัดเลยนั่งคร่อมแล้วถูเอา