เด็กมาปรึกษาเรื่องเรียนเลยจัดให้ทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องเพศ