เด็กม.ต้นก็อยากลองเหมือนกันจับกล้องมือถือมาถ่ายเย็ดยังไม่เป็นเลย