เด็กม.ปลายกำลังขี้เงี่ยนบวมๆยาคุมอยู่เลยต้องกระแทกให้หาย