เด็กม.ปลายพาแฟนเข้าม่านรูดสงสัยโรงเรียนปล่อยก่อนกำหนดแน่ๆ