เด็กม.ปลายมาตรวจร่างกายกับครูพละ ตรวจไปตรวจมาได้ตรวจภายในเลย