เด็กม.ปลายแอบเย็ดกันในห้องน้ำสารธารณะสงสัยไม่มีเงินค่าโรงแรม