เด็กวัยนี้ต้องค่อยๆกระแทกให้แฉะก่อนแล้วค่อยกระแทกให้ลึกๆ