เด็กหอกระแทกหีกันเล่นเอาซะทั้งครางทั้งหอบเลยเล่นเอาซะไม่ให้หายใจ