เด็กหออีกแล้วครับท่านคราวนี้ท่าทางอัดยาคุมมาแตกในได้