เด็กเกรดตกเลยนัดมาที่บ้านเอาตัวเข้าแลก กระแทกให้เต็มที่เลย