เพิ่งมาฝึกงานได้ไม่กี่อาทิตย์ก็ได้เย็ดหัวหน้าแผนกซะแล้ว อะไรมันจะโชคดีขนาดน้านนน