เมาแล้วซนมันก็ต้องโดนแบบนี้ กวนถึงเตียงพี่ก็จัดบนเตียงเลย