เย็ดเด็ก ม.ปลายเสียงไทยชัดเจน “โกรธแล้วด้วย” ครางไปโกรธไปเลย